pärmar-av-dokument-på-bokslut

Bokslut

Vi på Ådemarks Redovisningsbyrå i Västerås hjälper små som medelstora företag att upprätta bokslut. Alla företag är skyldiga att avsluta räkenskapsåret med den här typen av sammanställning. Vi har gedigen erfarenhet inom området och ser till att ert företags löpande redovisning sammanställs på ett korrekt sätt. Vårt arbetssätt är flexibelt och vi tar hjälp av bokföringsprogram för att säkerställa att vårt arbete sker på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt. Vi anlitas av kunder såväl i Västerås som på närliggande orter.

Vi använder moderna bokföringsprogram

Den redovisning som vår redovisningsekonom tar fram redogör för hur det gått för ert företag under det gångna året och tydliggör hur situationen ser ut vid räkenskapsåret slut. Vår redovisningsbyrå har erfarenhet av att ta hand om såväl förenklade årsbokslut som mer omfattande årsredovisningar. Utvecklingen i vår bransch går snabbt och vi ser till att hålla oss uppdaterade om de senaste bokföringsprogrammen. När ni tar vår hjälp väljer ni själva om ni vill delge underlaget till er årsredovisning på elektronisk väg eller i en mer traditionell form.

Experthjälp med bokslut i Västerås

Det finns många fördelar med att ta hjälp av oss. Vår redovisningsekonom säkerställer bland annat att:

  • Verksamhetsårets affärstransaktioner sammanställs i en resultat- och en balansräkning
  • All information behandlas på ett säkert sätt

Hjälp med bokslut till ett bra pris

Tack vare gedigna kunskaper och ett tidseffektivt arbetssätt kan vi bistå er till en fördelaktig kostnad. Innan ni anlitar oss skickar vi gärna en offert där ert pris för bokslut framgår på ett tydligt sätt. Vi tillämpar inga dolda avgifter och vårt kostnadsförslag är alltid helt utan förbehåll. Vi ser fram emot att besvara era frågor om vårt utbud!

Tveka inte att kontakta oss när ert företag är i behov av hjälp för att upprätta ett bokslut i Västerås.